Educație

- Înscrierea copiilor la grădinițe și școli (depunere dosar)

- International School of Oradea (acreditată Cambrige)

Documente necesare pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate:

Modificări și completări privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate

Cerere tip echivalare studii

Ordinul 5268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea studiilor.